Cavendish Morton

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image105

Sailing at the Brading Haven Yacht Club

Watercolour

7" x 10"

Signed & dated 1993

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image106

Bembridge Marshes

Watercolour

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image107

Swains Beach, Bembridge

Watercolour

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image108

Evening, Mersley Down

Oil on board

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image109

Bembridge Marshes

Oil on board

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image110

Arreton Church

Watercolour

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image111

Chelsworth Bridge

Oil on board

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image112

Chelsworth Bridge

Watercolour

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image113

Henley-on-Thames

Oil on board

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image114

Shingle Street

Watercolour

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image115

Snape Maltings

Mixed Media

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

Cavendish Morton RI, Hon ROI

image116

Snape Maltings in Snow

Mixed Media